Cần Câu Máy Đứng Bulava ProMax

1.350.0001.450.000

Bulava ProMax 802XH

  • Dài: 2m4
  • Độ cứng: XH
  • Tải mồi: 100-150gr
  • Tải dây pe: 6#

Bulava ProMax 902XXH

  • Dài: 2m7
  • Độ cứng XXH
  • Tải mồi: 200-250gr
  • Tải Pe: 8#
  • 2m4
  • 2m7
Xóa
Mã: N/A Danh mục: