Cần 4 Khúc Megabarra SECRET GAME

2.250.000

Cần 4 Khúc Megabarra SECRET GAME một mẫu cần dành cho a/e thích cần gọn gàng, dễ dàng để trong cốp xe, di chuyển

  • Chiều dài: 2m1
  • Độ Cứng ML
  • Tải mồi: 4-14gr
  • Tải dây: 4-10lbs
  • Khoen Fuji Alconite
  • Phôi xoắn

Hết hàng

Danh mục: