Cần Lure Bulava Monster Urltra

1.450.000

  • Cần Lure Bulava Monster Urltra sử dụng khoen Fuji
  • Phôi Xoắn toàn thân
  • Được rất nhiều anh/em cần thủ sử dụng
  • Cần Máy Đứng
  • Cần Máy Ngang
  • M
  • MH
Xóa
Mã: N/A Danh mục: