Cần UL Máy Đứng Silver Linning

750.000

  • Chiều Dài: 1m69
  • Độ cứng: UL
  • Tải mồi: 1,5gr -> 5gr
  • Tải dây: 1.5 – 4lb
  • Sử dụng khoen thường
  • Cần có 2 khúc
  • Cán gỗ

Hết hàng

Danh mục: