Cần Câu Lure Ecooda Ranger II

800.000

Thông số cần Ecoda Ranger II

  • Dài: 2m1
  • Độ cứng: M
  • Tải mồi: 10gr-28gr
  • Line: 15lb-30lb
  • Sử dụng khoen thường
Danh mục: